Àmbits d'actuació

Especialitats d'empresa en dret civil i mercantil:

 • Intervenció en negociacions i contractació
 • Creació d'empreses
 • Fusions i escissions
 • Concurs de creditors
 • Reclamació de deutes
 • Vicis constructius
 • Irregularitats de Juntes de Societats
 • Responsabilitat dels administradors

Especialitats d'empresa a nivell laboral, administratiu i contenciós-administratiu:

 • Negociació de convenis col.lectius
 • Expedients de regulació d'ocupació
 • Acomiadaments i reclamacions de quantitat
 • Sancions i modificacions de les condicions de treball
 • Actes i sancions administratives per infracció de normes de seguretat i higiene en el treball
 • Invalideses, altes i baixes mèdiques i temes relacionats amb seguretat social en general
 • Actes de liquidació de quotes a la seguretat social
 • Actes i sancions de la Hisenda Pública, de la Generalitat i Corporacions Locals de tot tipus
 • Temes immobiliaris i urbanístics

Penal:

 • Delictes d'ordre econòmic i fiscal
 • Delictes i faltes derivats d'accidents per falta de mesures de seguretat i higiene en el treball
 • L'assistència i defensa dels drets de les persones en l`ámbit penal

Particular:

 • Negociacions i contractacions de tot tipus
 • Reclamacions de deutes
 • Reclamacions per accidents i sinistres
 • Testaments, successions, herències i divisions de patrimoni
 • Lloguers
 • Divisió de la cosa comú