Els professionals

Joan Casadevall Canals

Email: joan@casadevalliassociats.com

Telèfon de contacte: 609203614


 

Joan Casadevall Canals, es va iniciar en la professió d'advocat any 1979. Es assessor del Gremi d'Instal.ladors de la provincia de Girona des de l'any 1981, assessor del Gremi de Constructors de la provincia de Girona des de l'any 1984. Intervé en representació de la patronal en la negociació dels Convenis Col.lectius de la Construcció de Girona, i del Conveni de Comerç de Girona. Forma part del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Girona des del 2007.

Susanna Massana Crous

Email: susanna@casadevalliassociats.com

Susanna Massana Crous, associada, va començar a exercir l'any 1991. S'ha dedicat especialment a assumptes d'ordre civil, laboral i administratiu-laboral, sense excloure altres àrees. Imparteix regularment cursos de nòmines, seguretat social i temes relacionats amb la contractació i problemàtica laboral, i també ha fet xerrades per empreses i grups professionals diversos de temes laborals i societaris.

Sandra Casas Noguer

Email: sandra@casadevalliassociats.com

 

Sandra Casas Noguer, associada, va començar a exercir l'any 1997. S'ha dedicat especialment a assumptes d'ordre civil-mercantil, concursal i administratiu, sense excloure altres àrees. Ha impartit cursos de gestió de Petita i Mitjana Empresa (PIMES), i de responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals, i ha fet xerrades de temes empresarials diversos per diferents col.lectius.

Pilar de Toro Perpinya

Email: pilar@casadevalliassociats.com

Pilar de Toro Perpinyà, llicenciada en dret, es va iniciar en la professió l'any 2010. Fa feines d'assessorament i planificació general, i també de suport als altres lletrats en qualsevol dels temes que es tractin. Domina els instruments tecnològics de treball.

prev next